Skrivandets (r)evolution?!

24 november, 2011 § Lämna en kommentar

Jag minns inte riktigt när jag själv började läsa den amerikanske forskaren och författaren Dan P McAdams, Northwestern University. Det måste ha varit någon gång i samband med min egen övergång från den strikta positivistiska till en mer liberal syn på kunskap/vetenskap. Övergångar av den här typen är ofta utdragna.

Dan P Mc Adams är en forskare med en helhetssyn på personlighet och är väl förankrad i både de kvalitativa och kvantitativa metoderna. De senaste vetenskapliga artiklarna skrivna av både honom själv och tillsammans med sina medarbetare i Foley Center har sällan mindre än mellan 30-50 citeringar som alltså innebär att han är välkänd i breda forskarkretsar. Det är faktiskt fortfarande så att allmänheten i de flesta fall inte har möjlighet att ta del av de vetenskapliga rön som gruppen kring McAdams publicerar. Än så länge är de flesta vetenskapliga databaser inte tillgängliga för en bredare allmänhet. De vetenskapliga resultaten hålls tyvärr fortfarande bakom många hemliga lösenord och dyra årsavgifter i dollar. I dagstidningar har vi än så länge sällan möjlighet att läsa populärvetenskapliga ”översättningar” av dessa vetenskapliga texter. Den tredje uppgiften prioriteras inte inom akademin.

Tillbaka till resultaten inom personlighetspsykologisk forskning. Dan P McAdams i teorin om A New Big Five har inte bara återbevisat att personlighetsdrag är starkt förutsägbara för viktiga livshändelser, i bl a ”Fundamental principles for an integrative science of personality” i American Psychologist, 61, 204-217,  och visat att de utgör en grundstruktur i personligheten utan har även visat i t ex ”The role of narrative in personality psychology today” i Narrative Inquiry 16:1 (2006), 11-18 att den personliga berättelsen är en oumbärlig beståndsdel i en personlighet . Och inte nog med detta. Han går vidare i en bland de senaste artiklarna skriven tillsammans med Erika Manczak, ”What Is a ”Level” of Personality?” i Psychological Inquiry, 22, 40-44, 2011, där han tillsammans med Manczak gör upp med de hierarkiska strukturerna inom personlighetspsykologiska forskningen och ersätter dessa med ”Developmental Layers”! Och vad säger denna kunskap om samhället i stort? Jo, trots att det fortfarande finns barriärer att komma över finns det ändå någon slags antydan om samstämmighet utifrån det som händer i samhället och de nyaste forskningsrönen. Antydan om att något händer, något pågår… Att berättandet trots allt har kommit ut och att det verkar vara här för att stanna! Vi lever i en tid av skrivandets (r)evolution?!

Och nu tillbaka till skrivandet. I samhället idag kan vi se att skrivandet, berättelsen, har intagit den sociala scenen i både det verkliga livet och på nätet. Det pratas om berättelsen inom t ex politik, ekonomi, finans, marknad, marknadsföring, etc. etc. Alla berättar! Alltså den personlighetspsykologiska beståndsdel som är självaste berättelsen och en viktig aktör i den personlighetspsykologiska modellen de amerikanska forskare kom fram till demonstrerar sin närvaron i vardagslivet! Närvaron av ”narratives” i en personlighet idag tillskrivs ungefär samma vikt som stabilitet i de fem personlighetspsykologiska drag över tid men medvetenheten om den föränderliga ”narrative” eller berättelsen och möjligheten att forma sin framtid är ny idag, berättar McAdams.

Mitt eget skrivande på detta inlägg väcktes till liv tack vare en artikel i dagens DN: Mandarin i skolan en god investering av Linda Flood och Språket nyckel till ljus framtid av Michael Winiarski. Men något riktigt diskussionsinlägg till detta kommer först nästa gång. Vi får nöja oss med den teoretiska bakgrunden här ovan. Att språket/berättelsen idag ses mer och mer som nyckel till framtiden för unga generationer har många blivit medvetna om! Ty, språket är grundstenen i vår berättelse men också i vår personlighet! Nästa gång vill jag även berätta om att det borde vara en självklarhet att växla mellan olika sätt att skriva på som t ex skönlitterärt, vetenskapligt eller andra sätt att skriva på, precis som det är att skriva på svenska, engelska, franska eller mandarin som de amerikanska barnen har börjat med att lära sig idag.

Jag beklagar att det inte går att komma åt de ovannämnda vetenskapliga artiklarna!

OBS! De centrala dimensionerna i ”Big Five” teorin är: extraversion, neuroticism, conscientiousness, agreeableness, och opennes to experience.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Skrivandets (r)evolution?!Evas perspektiv.

Meta