Varför bloggar kvinnor?

5 juli, 2012 § 8 kommentarer

Jag själv började blogga för ungefär ett år sedan. Jag minns tiden innan jag började, jag var nyfiken på bloggandet, läste andras bloggar, men själv, att börja blogga? Under en ganska lång period kände jag mig kluven till bloggandet. Till slut öppnade jag upp min egen blogg i april men på allvar började jag först i september förra året. Det var många olika krafter som styrde min debut på wordpress.com. Vissa är jag medveten om, många andra nej. Först och främst tänkte jag att en blogg skulle bli en bra plattform för marknadsföring av min bok, jag var i slutperioden inför utgivningen av min skönlitterära debut. Det var så det började. Men egentligen började det hela långt innan, då mina arbetsförhållanden inom den akademiska världen förändrades. Och, utrustad som jag var med värderingar därifrån, fanns även många krafter (fördomar) som styrde emot och ville inte tillåta att öppna upp för en blogg. Bloggandet tillmättes inte något större värde där, tvärtom, minns jag, kunde det ses som ett problem, inte fint nog. Jag minns också ett program på tv där en erfaren bloggare, en kvinna, Åsa Larsson, presenterade i punkter fördelar med en egen blogg om man är akademiker/forskare och hon välte omkull det mesta av mina gamla värderingar/tvivel och så började också jag själv så småningom att blogga. Det jag kanske ska nämna är att jag började lämna kommentarer på andra bloggar långt innan jag själv började. Jag kommer än idag ihåg min allra första kommentar överhuvudtaget på Blott Sverige. En annan blogg som var en förebild var Brodows blandning.

Så varför bloggar kvinnor? Varför bloggar jag? Att skriva är en sak, att blogga är mer, ”Computer-mediated-communication”, CMC heter det i vetenskapliga artiklar.

Sedan bloggandet startade mot slutet av 90-talet har miljontals människor börjat blogga och ännu fler att läsa alla dessa bloggar. (Obs! Detta är alltså ett mycket ungt forskningsområde!) Mycket av forskningen kring detta framväxande medium har fokuserat på politiska bloggar och bloggar som filtrerar nyhetsinformation, formatet som enl denna forskning används mer frekvent av manliga bloggare. En liten del av forskningen fokuserar på populära personliga bloggar som oftare skrivs av kvinnor. Det är framför allt den allmänna motivationen för att blogga som är av intresse när man studerar kvinnornas bloggande. Dessa motivationer är: kvinnornas behov av att utrycka sig själva, att dokumentära sina liv och finna sällskap med andra som bloggar etc.

Jag läser här en artikel av Gina Masullo Chen: Why do women write personal blogs? Satisfying needs for self-disclosure and affiliation tell part of the story publicerad i Computers in Human Behavior 28 (2012) 171-180.

Chen använder sig av tidigare forskningsresultat på två olika sätt genom att

 1. passa in kvinnors motivationer i teoretiska modeller av belöningen de får av att blogga och
 2. använda sig av Maslows behovsteori  för att komma åt underliggande omedvetna motiv som eventuellt driver kvinnor att blogga och möta dessa belöningar.

Hon menar att detta sätt att tänka erbjuder en ny kunskap eftersom tidigare forskning har endast frågat rakt av varför kvinnor bloggar.

Chen utgår ifrån att människor inte alltid vet/är medvetna om varför de gör som de gör. Studien ger en djupare förklaring till varför kvinnor bloggar. Den undersöker tre psykologiska behov som kvinnor inte alltid är medvetna om men som kan driva dem att blogga. Dessa är: behov av att visa upp sig själv, anknytning/tillhörighet och prestation. Respektive belöning blir möjligheten att utrycka sin egen röst, att interagera socialt och att ha inflytande i bloggosfären.

Författaren föreslår att varje bloggerska strävar efter att uppfylla samtliga av dessa behov i varierande grad men att ett av behoven dominerar över de två andra. Det behovet som dominerar mest predicerar också vilken belöning kvinnan får genom att blogga. Det finns förstås inte bara ett svar på varför kvinnor bloggar. Svaren på frågan är många, de baserar sig, enl författaren, på vilket behov som är mest bristfälligt i kvinnan i fråga.

Data från 413 bloggande kvinnor insamlades och analyserades och resultaten sammanfattades.

Denna forskning visar någon slags preliminär början på att kunna svara på frågan: Varför bloggar kvinnor? Och det verkar stämma, behovet av att visa upp sig själv och anknytningsbehovet är delvis pusselbitar. De spelar en viss roll även om de inte berättar hela sanningen om varför kvinnor bloggar. Studien visar att kvinnor bloggar av olika anledningar beroende på vilka underliggande behov som är mest bristfälliga i kvinnorna även om detta bara är någon slags början på att kunna se vilka faktiska behov är av intresse/kan spela roll.

Detta är ett nytt sätt att undersöka vilka motivationer som kan styra kvinnliga bloggare/ligga bakom kvinnligt bloggande. Denna undersökning ger stöd till att använda sig av Maslows behovstrappa för att studera ”Computer-mediated-comunication” CMC så som bloggande. Forskningen föreslår också att ett behov inte visar sig separat utan arbetar ofta med andra behov som t ex behov av att visa upp sig själv och anknytningsbehov i denna studie. Detta ger en tidig insyn i hur komplexa behoven som driver kvinnor att blogga är. Denna studie är också början på en teoretisk ram som förutsäger att kvinnor uppfyller specifika psykologiska behov genom att blogga. Studien visar även bevis på, om än begränsat, att bloggandet handlar inte bara om att prata ut utan också att bloggandets sociala roll har en nyckelställning i bloggosfären.

Så varför bloggar vi? Vad tycker ni?

PS. Idag på eftermiddagen kom information på dn.se om en ny resolution i FN.

Friheten på internet stärks genom en ny resolution i FN. ”Det är ett genombrott av grundläggande betydelse”, menar utrikesminister Carl Bildt, en av de drivande bakom resolutionen.

Annonser

§ 8 svar till Varför bloggar kvinnor?

 • brodowinzaina skriver:

  Tack för omnämnandet! Jag kan inte riktigt känna igen mig i någon av de tre förklaringarna i forskningsrapporten. För min del handlade det om att jag vaknade en morgon och inom en timme hade startat en blogg. Det var ett helt spontant beslut som förmodligen var svaret på ett djupare omedvetet behov. Därefter skrev jag min första bloggpost som var ett inlägg i en pågående kulturdebatt och som jag genast skickade per mejl till min motståndare i debatten.

  För min del handlar bloggandet om ett kommunikativt behov. Jag är kommunikativ och inriktad på dialog, såväl med mig själv som med andra. Skrivandet är i första hand en kommunikation med mig själv där jag klarar ut tankar och ståndpunkter. Men jag kan också rikta mig utåt med en medveten eller omedveten förhoppning om dialog.

  Det kommunikativa behovet tror jag djupast sett handlar om frigörelse. Det handlar för mig inte så mycket om att ”skriva av mig” som att ”skriva mig bort från mig själv”.

  • Evas Perspektiv skriver:

   Intressanta och värdefulla synpunkter, Anna! Efter att jag hade läst igenom Gina Masullo Chens artikel var också min första reaktion/känsla att jag inte riktigt kände igen mig i resultaten hon kom fram till i studien. Däremot tyckte jag om hennes teoretiska ramar, Maslows behovstrappa t ex och hur hon resonerar kring vilka omedvetna motivationer/behov som kan styra bloggande och belöningen kvinnorna får genom att tillfredställa dessa behov. Denna studie är av en kvantitativ karaktär, det skulle vara helt fantastiskt att genomföra en kvalitativ studie med en mera avgränsad population och gå istället på djupet.

   Och det där med skrivande, ”skriva mig bort från mig själv” som du säger fick jag fundera över en liten stund (ibland kanske jag gör det i min blogg?), ja, jag tror jag förstår. Det har jag absolut gjort i min skönlitterära debut. Där ser jag distansen!

 • Oj, varför. Jag minns när jag startade, det var i november 2005, jag hade också en skönlitterär bok på väg ut, mina andra roman som skulle komma ut hösten 2006. Också jag trodde att bloggen och böckerna skulle hänga ihop. Vilket de sedan inte har gjort så mycket, tror jag, bloggen blev en form i sig, ett uttryck i sig.
  För mig som bodde och bor i Frankrike blev det också ett sätta att återknyta till svensk debatt och svenska förhållanden. Att kunna kommentera och vara med.
  Fast så småningom upptäckte jag även där klara begränsningar.

  Varför jag fortsätter? Antagligen för att jag får nya roliga och spännande kontakter via bloggen, att jag ibland får mig goda skratt, att jag har en sorts sammanhang av vänner och bekanta i bloggosfären som jag umgås med i skrift på ett mycket opretentiöst sätt.

  Och för att jag alltid tycker att det är roligt att skriva, när jag väl skriver.

 • Evas Perspektiv skriver:

  Så du är alltså inne på sjunde året? Du sitter på en mycket värdefull information, Karin! Du skulle kunna berätta hur din blogg har utvecklats över tid, hur du själv har utvecklats med bloggandet, hur din kommunikation med dina följare har utvecklats, etc, etc. Hur mycket som helst. Nästan ett helt projekt över tid! Några intressanta kvinnor till och så skulle det kunna bli det där kvinnoprojektet. Om man bara hade tid!

  För mig hänger din blogg ihop med dina böcker (din bok skall jag kanske säga!) för än så länge har jag bara läst ”En underbar roman” men blev inspirerad att även läsa de andra! Jag har liksom både den franska (på ett sätt) och svenska kulturen med mig, så boken passade mig perfekt. Är nyfiken på de andra böckerna!

  Ja, du som bor i Paris, att kunna kommunicera med sina landsmän via ”CMC” (finns högre upp) måste kännas väldigt bra! Ibland har jag själv tänkt i fall det skulle vara ett sätt för mig att återanknyta till mitt gamla hemland…? Men som du säger, det finns begränsningar, klara begränsningar. För många år har gått för min del, tror jag.

  Ja, nya, roliga och spännande kontakter får man via bloggen! Jämfört med dig känner jag mig som en nybörjare men spännande kontakt har jag fått bl a i Paris 🙂

  Ja, att skriva är att leva!

 • Anders Fagerlund skriver:

  Mycket intressant att ta del av det du skriver om kvinnors motiv för bloggande. Studien som du hänvisar till har jag inte kunnat ta del av, men de undersökta motiv som du refererar verkar rimliga. Ett spektrum som a olika anledningar att sätta igång.
  Vad tror du om eventuella skillnader mellan kvinnor och män som bloggar? Om man håller sej till ett huvudmotiv, är det mer eller mindre ett socialt motiv för män jämför med kvinnor? Prestation? Uttrycksbehov? Jag gissar att det skiljer mer inom könen än mellan.

  För mej handlar det till stor del om nyfikenhet på tillvaron och behov av respons vad andra tycker och anser. Hittills måste jag säga att jag känner mej lätt besviken. Även om det jag skriver på http://demokratinspsykologi.se/ blir läst av skapligt många (om jag anstränger mej att föra ut), är det få som bryr sej om att kommentera.

  • Evas Perspektiv skriver:

   Jag tror också att skillnaderna inom grupper är mycket större än mellan grupper. Vilket som är huvudmotiv för kvinnor resp män vågar jag inte gå in på, det skulle bara vara en ren spekulation från min sida. Jag själv reagerade på den teoretiska bakgrunden i artikeln ovan. Jag känner inte igen mig själv i denna uppdelning. Jag citerar:

   ”Mycket av forskningen kring detta framväxande medium har fokuserat på politiska bloggar och bloggar som filtrerar nyhetsinformation, formatet som enl denna forskning används mer frekvent av manliga bloggare. En liten del av forskningen fokuserar på populära personliga bloggar som oftare skrivs av kvinnor.”

   Jag själv är nyfiken på ”Computer-mediated-communication” CMC, vill vara med, prova hur sakerna fungerar, föra ut kunskap och ta del av den kunskap andra förmedlar, föra ut information om böcker, mina egna och andras som jag läser etc, etc. Jag har insett att bloggande kräver mycket tid och engagemang. Man måste ge det tid helt enkelt!

   Förresten, tack för att du tog dig tid att skriva några rader här på min blogg!

 • andersbwestin skriver:

  Jag som är mer tråkigt biologistisk påstår följande:

  Kvinnor som män bloggar med enbart två ”syften”:

  1) Att öka avkommans fitness.

  2) Att öka sin egen sexuella status i den sk ”beredskapstrappan” .

  Alla andra syften är sk mentala representationer.

 • Anders Fagerlund skriver:

  andersbwestin

  Ditt inlägg är alltför generellt hållet för att kunna tas på allvar nu. Om du återkommer med förklaringar av begreppen och hur de ska ses i det här sammanhanget, lovar jag att försöka ge ett seriöst svar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Varför bloggar kvinnor?Evas perspektiv.

Meta